Örtomta var förr en halvö i Hallebysjön men i och med ökat jordbruk och sedermera utdikningar så har sjön fått ge vika för Örtomta mosse öster om kyrkan. Själva namnet Örtomta kommer av ör som betyder grusbank och tomta som betyder mark eller äng.

Än så länge är Örtomta socken mest känd för sin vackra kyrka från slutet av 1100-talet.

I mitten av 80-talet publicerades Örtomtaboken - som nu till hösten utkommer i ny upplaga.

Invånare i Örtomta socken
Invånare i Örtomta by
Registrerade företag i Örtomta socken
Kommunikationer
Karta